Disclaimer

Disclaimer:
Deze website is eigendom van Rozendonk V.O.F. en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Rozendonk aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Rozendonk is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Copyright website:
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (of per e-mail) van de rechthebbende.

Uw verantwoordelijkheden
U garandeert dat de door u geplaatste inhoud op deze website correct, accuraat en niet misleidend is en geen inbreuk pleegt op andermans rechten.

Wijzigingen
Rozendonk behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.


Indien u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op: info@rozendonk.nl of bel. 0650 676 113